Archive for Category: Uncategorized

VFN 3 VO VEĽKOM ŠTÝLE!

Jaroslav Hudousek je meno, ktoré si je potrebné zapamätať. Jeho obrovský zápal pre vytvorenie niečoho veľkého, vypredal už dve podujatia azačiatkom roka 2023 ho čaká tretie. Ato rozhodne nebude len také obyčajné, uskutoční sa totižto vpriestoroch cirkusového stanu. Preto...

Continue Reading