RP-Records Security

Jsme bezpečnostní agentura, která zaměstnává okolo 300 kvalifikovaných zaměstnanců. Portfolio služeb zahrnuje komplexní bezpečnostní služby firmám, obchodům, logistickým centrům, administrativním objektům ale také jednotlivcům.

Naše společnost působí převážně na územní hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Jsme ale schopni poskytnout naše služby i v kraji Plzeňském, Královehradeckém, Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém a Ústeckém.

Naše agentura není daňovým dlužníkem a je řádně pojištěna.

Naše služby

Ostraha objektů
Naše agentura zajišťuje jak vnější tak vnitřní fyzickou ostrahu objektů- Fyzická ostraha zaručí patřičnou bezpečnost před krádežemi či nežádoucím vniknutí do objektů.

Pracovníci zajišťují vchody a vjezdy do objektů, monitorují pohyb osob a vozidel, o kterém se také vede příslušná evidence a vykonávají pochůzkou činnost. K výkonu strážní služby při ostraze se používá zejména předepsaná výstroj (uniforma či společenský oblek) a výzbroj, případně další prostředky dle požadavků objednatele.

Ostraha osob
Zde můžeme nabídnout více variant a to v případ ostrahy jednotlivců či celých skupin. Tuto službu vykonávají výhradně speciálně školení pracovníci, kteří patří k elitě mezi strážci a mají přiměřené zkušenosti. Vybaveni jsou vždy odpovídající výzbrojí.

Detektivní služby
Pro tuto službu můžeme nabídnout řádně vyzkoušené a spolehlivé pracovníky, Tyto služby poskytujeme vždy diskrétně, v souladu s požadavky objednatele a příslušnými zákony ČR.
V rámci této služby nabízíme: prověrku osob, vyhledávání nelegálních odposlechů, získávání důkazů a mnohé další.

Recepční služba
V této oblasti můžeme nabídnout kvalifikované strážné, kteří zpravidla doplňují ostrahu objektu. Jejich úkolem je evidence návštěva kontrola zabezpečovacích zařízení, evidence pošty, pochůzky v nočních hodinách. Tyto služby můžeme poskytnou v objektech jako hotely, informační kanceláře, průmyslová centra a další.

Pořadatelská služba
Nedílnou součástí nabídky našich služeb je také služba pořadatelská, které se využívá při sportovních a kulturních akcích. Zde zajišťujeme dohled nad celou akcí, včetně zajištění bezpečnosti účastníků ale také majetku, zamezení fyzického násilí či nepovoleném vstupu/vjezdu.

Kontrola práce neschopných
Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců i jinými subjekty. Při těchto kontrolách dodržujeme Kodex kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance. Ke každé této kontrole je zpracován protokol. Lze také pořídit fotodokumentaci. Mezi naše klienty se při provádění těchto kontrol zařadila řada významných firem z celé ČR.

Úklidové služby
Naše společnost zajišťuje pravidelné ale i jednorázové úklidy kanceláří firem, bytů a rodinných domů. Všechny služby probíhají dle přání a harmonogramu zákazníka. Rozsah těchto služeb je velmi obsáhlý a to od úklidu jednou za 6 měsíců až po každodenní úklid.

Pult centralizované ochrany
Nabízíme připojení Vašeho zabezpečovacího systému k pultu centralizované ochrany pomocí telefonního, rádiového nebo GSM spojení. Bude připojeni na operační středisko, který obsluhuje stálá operační služba.