Pult centralizované ochrany (PCO) a Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Napsal(a)  bře 27, 2022

Prostřednictvím partnerské agentury Vám nabízíme připojení Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na pult centralizované ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového nebo GSM spojení.

Pult centralizované ochrany je vybaven dvěma, na sobě nezávislými, monitorovacími systémy pro příjem telefonických, radiových a GSM signálů ze střežených objektů. Systém ochrany je sjednáván s každým klientem individuálně.

Zákazníci jsou připojeni na pult centralizované ochrany, který obsluhuje stálá operační služba (centrální operační středisko). Toto středisko je v nepřetržitém spojení s výjezdovými vozidly. Zásahová vozidla okamžitě reagují na pokyn z centrálního monitorovacího střediska a provedou výjezd na objekt, odkud bylo přijato poplachové hlášení.

Neméně důležitá je i spolupráce s policií, která je okamžitě přivolávána v případě, že byl prokazatelně spáchán trestný čin. PCO může obsahovat tlačítko v nouzi, vyhlašuje poplašná hlášení, technické a technologické stavy, tísňová volání, vyhlásí požární poplach atd . Přijímá hlášení všech funkcí připojeného systému Vašeho EZS.

Naše technická úroveň zaručuje včasnou lokalizaci místa narušení objektu a tím i efektivní a včasný zásah výjezdové skupiny.

  • NON-STOP dispečink střeží Váš majetek 24 hodin denně;
  • PCO vyhlásí poplach a ihned vyjíždí zásahové vozidlo;
  • Po vyhlášení poplachu posádka objekt zkontroluje;

Navzdory faktu, že sídlem centrálního operačního střediska je Praha  - Uhříněves, jsme tuto službu efektivně nabídnout a zajistit na území celé Prahy i přilehlých okresů  Praha – východ a Praha - západ. PCO střeží Váš objekt 24 hodin denně. V případě ohrožení Vašeho majetku zasáhneme během několika minut vlastními zásahovými vozidly. Zásahová vozidla pravidelně kontrolují především v nočních hodinách připojené objekty.

V rámci PCO zajistíme projekt, instalaci a servis bezpečnostního zařízení pro byty a rodinné domky, obchody, banky, restaurace, kanceláře a jiné komerční objekty.
Pozn.: (monitorovat lze prakticky cokoliv: kotle, teploty, stav vody, přítomnost plynu, funkčnost technologických zařízení).

Co musíte udělat abyste se mohli připojit na PCO?

K připojení na PCO postačují pouhé tři kroky…

Nejjednodušší cestou, jak zajistit připojení elektronického zabezpečovacího  systému (EZS) na pult centralizované ochrany (PCO), je kontaktovat našeho bezpečnostního konzultanta, který na základě Vámi sdělených informací a požadavků zajistí vše potřebné:

Krok 1: Elektronická zabezpečovací signalizace
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) vyhlašuje poplach v případech, kdy nepovolaná osoba vstoupí do střeženého prostoru, při vzniku požáru a dalších hlídaných stavech.  Zabezpečovací systémy. Poplach je vyhlášen lokálně (houkají sirény), informace o poplachu může být přenesena na Pult centralizované ochrany
(PCO). Přenos dat umožňují všechny stávající ústředny zabezpečovacích systémů, často je však nutné je doplnit o komunikační zařízení.

Krok 2: Komunikační zařízení
Většina současných ústředen zabezpečovacího systému umožňuje posílat data na pult centralizované ochrany pouze pomocí telefonního komunikátoru. Telefonní komunikátor však vyžaduje přítomnost pevné telefonní linky v objektu, tento způsob přenosu dat je navíc drahý a pachatelem snadno napadnutelný. Proto je zabezpečovací systém obvykle doplněn o některý z bezdrátových komunikačních zařízení. Nejčastěji se jedná o rádiový vysílač nebo GPRS komunikátor.

Krok 3: Instalace EZS a připojení  a výběr služby PCO
Instalaci EZS a komunikačního zařízení a nastavení přenosu informací provede naše technická skupina. Před zahájením služeb PCO je ještě třeba uzavřít „Smlouvu o poskytování služeb pultu centralizované ochrany“. Ve smlouvě je podrobně popsán střežený objekt, postup při kontrole objektu zásahovou skupinou, druh zvolené služby a její nastavení a další údaje potřebné pro řádné plnění služeb.

Pokud jste dostali až ke kroku 3, děkujeme Vám za Vaši důvěru a věříme, že se stanete dalším z řady  spokojených zákazníků.

CENÍK SLUŽBY PULTU CENTRALIZOVANÉ OCHRANY

Uvedené ceny jsou pouze orientační a neobsahují příslušnou sazbu DPH. Konečná cena je závislá na velikosti objektu, objemu požadované služby, míře rizikovosti, počtu požadovaných čidel, kvalitě EZS atd. Ceny nejsou dogmatem, ale místem pro vyjednávání.

Byty 500 800 Kč/měs.    
Rodinné domky 800 1 200 Kč/měs.    
Malé provozovny 1 000 1 500 Kč/měs.   kanceláře, malé prodejny
Střední provozy 1 200 2 000 Kč/měs.   úřady, sklady, prodejny, školy, malé výrobny
Velké provozy 1 500 3 000 Kč/měs.   autocentra, nákupní střediska, velkosklady,
továrny, benzínové pumpy…
Monitoring     200 Kč/měs.    
Naposledy změněno neděle, 27 březen 2022 22:00