Pořadatelská služba

Napsal(a)  bře 27, 2022

Nedílnou součástí nabídky našich služeb naší bezpečnostní agentury je pořadatelská služba. Služeb pořadatelské služby se využívá především při konání sportovních a kulturních akcí. Tato služba se orientuje především na :

 • ochranu všech účastníků akce;
 • ostrahu střeženého (vymezeného) prostoru;
 • obsluhu a kontrolu vchodů/východů;
 • obsluhu a kontrolu vjezdů/výjezdů;
 • dohled nad chováním diváků nebo účastníků akce;
 • zamezení výtržnictví, fyzického násilí nebo poškozování majetku pořadatele akce;
 • monitorování pohybu osob i vozidel ve vymezeném a střeženém prostoru dané akce;
 • zabránění přístupu (vstupu) nepovolaných osob;
 • zabránění vjezdu nepovolených vozidel;
 • řízení provozu na příjezdových/výjezdových cestách a  parkovištích;    

Při výkonu pořadatelské služby využíváme:

 • firemních uniforem (popř. společenského obleku);
 • vysílačky;
 • mobilní telefony;
 • bezdrátové komunikační zařízení;
 • fotoaparáty a videokamery;
 • prostředky mírného donucení (distanční tyč, pouta, slzotvorné prostředky);

  Podle požadavků objednatele může být výkon pořadatelské služby posílen o psovody. Výstroj služby může být doplněn o další bezpečnostní výstrojní součásti (kombinézy, bezpečnostní štíty).

Každá akce i každé místo konání akce má svůj jedinečný charakter a z nich vyplývající nároky na bezpečnost akce. Proto je pro každou akci vypracován samostatný plán bezpečnostních opatření, který zohledňuje případná  možná bezpečnostní rizika dané akce. Plánu zabezpečení akce odpovídá i materiální vybavení a výběr pracovníků ostrahy např. se znalostí cizího jazyka nebo psovodů.

Pořadatelskou službu vykonávají pracovníci oddělení fyzické ostrahy. Zvýšené jsou požadavky na jejich komunikativnost a zvládání specifických zátěžových situací při akcích, kde je shromážděno větší množství osob. Před každou takovouto akcí se podrobují speciálnímu školení, které je zaměřeno na konkrétní možné situace při dané akci dle jejího zaměření, počtu a sociální skupiny návštěvníků a pod.

Návrh konkrétní cenové nabídky vychází z typu akce, množství nezbytných lidských a technických prostředků na její bezproblémové zabezpečení a dalších bezpečnostních hledisek.
Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.

Naposledy změněno neděle, 27 březen 2022 21:06